ROMA HUKUKU'NUN GÜNÜMÜZ AVRUPA HUKUKLARI VE HUKUK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesince 22 Eylül 2010 Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arasında İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konuk Öğretim Üyesi Ord. Prof. Dr. Gabor Hamza bir konferans verdi.

Aynı zamanda Budapeşte Eotvös Lorand Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Macaristan Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komisyonu Üyesi, Macar Hukukçular Birliği üyesi ve Çiçero Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hamza konferansında, “Roma Hukuku'nun Günümüz Avrupa Hukukları ve Hukuk Eğitimi Açısından Önemini” değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, konferansın önemi üzerinde durdu.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu da, Ord. Prof. Dr. Hamza’nın Avrupa’nın önde gelen Roma Hukukçularından biri olduğunu, 1930’lu yıllarda Üniversite Reformu sırasında Türkiye’ye gelen ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku dersleri veren ve Türkiye’de Roma Hukuku dersleri veren pek çok hocayı yetiştiren Ord. Prof.Dr. Andreas Bertalan Schwartz üzerine incelemeleri bulunduğunu bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Akşin İlhan tarafından çevirisi yapılan konuşmasında Gabor Hamza, Roma Hukukunun açık toplum ve ahlaki temelleri içerdiğini, bugün bütün dünya ülkelerinin hukukundaki temel öğelerin Roma Hukukundan kaynaklandığını söyledi.

Almanya’daki Nazi yönetimiyle Sovyetler Birliğindeki Bolşevik yönetimin Roma Hukukunu reddettiklerini, bu yönetimler yıkıldıktan sonra yeniden Roma Hukukuna dönüş yapıldığını belirten Hamza, Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Rusya yönetiminin Roma Hukukunu Batıya yönelmenin ve onunla bağlantı kurmanın bir gereği olarak gördüğünü ifade etti.

Halen Rusya Devlet Başkanı olan Medvedev’in Roma Hukuku uzmanı olduğunu kaydeden Hamza, özellikle fikri haklar yasasını Medvedev’in kaleme aldığını belirtti.

İtalya’da Paviya Akademisince Gondolfini yönetiminde tüm Avrupa ülkeleri için model olacak Roma Hukuku temelli Borçlar Kanunu ve Sözleşmeler Hukuku yazıldığını hatırlatan Hamza, Avrupa Birliği Anayasası kabul edilmeden bu modelin yürürlüğe girmesinin mümkün görülmediğini, ancak model olarak pek çok ülkeye esin kaynağı olduğunu anlattı. Bu model yasanın İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolcaya çevrildiğini belirten Gabor Hamza, Avrupa ülkeleri ve ABD hukukunun temelinde de Roma Hukukunun izlerini görmenin mümkün olduğunu bildirdi.

1952 yılında hazırlanan modern Ticaret Yasasının Roma Hukuku temeline dayanarak hazırlandığını ve ABD’de 50 eyalet tarafından kabul edildiğini kaydeden Hamza, “Roma Hukuku dünyanın her ülkesi için çok önemlidir ve temel hukuk niteliğindedir. O nedenle hukuk fakültelerinde temel ders olarak okutulmaya devam edilmelidir” dedi.

Konferansın sonunda Ord. Prof. Dr. Gabor Hamza’ya İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

ROMA HUKUKU'NUN - 01

ROMA HUKUKU'NUN - 02

ROMA HUKUKU'NUN - 03

ROMA HUKUKU'NUN - 04

ROMA HUKUKU'NUN - 05

ROMA HUKUKU'NUN - 06