PRESSE, MEDIEN, NACHRICHTEN

Prof. Dr. Gábor Hamza - Entwicklung und Kodifikation des Privatrechts in der Türkei - historisher und rechtsvergleichender Überblick

Prof. Dr. Gábor Hamza - Türkiye'de Özel Hukukun Kodifikasyonu ve Gelişimi - Tarih ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Genel Bakış